Drugarice

DRUGARICA žena u postjugoslovenskom filmu

 
 
Kumjana Novakova razgovara sa Martom Popivodom i Jelenom Maksimović o feminističkim praksama u postjugoslovenskom filmu.
 

Najnovije